การปลูกกล้วยน้ำหว้า และการดูแลรักษา

ต้นกล้วยน้ำหว้า

วิธีการปลูกกล้วยน้ำว้า การขยายพันธุ์กล้วยน้ำหว้า
- วิธีปลูกกล้วยน้ำหว้า ถ้าให้ได้ผลดี ควรปลูกต้นฤดูฝน ปลูกในบริเวณที่สามารถรดน้ำได้อย่างทั่วถึง
- ขุดหลุมขนาดประมาณ 50x50x50 ซม.
- ผสมดินปุ๋ยคอก 5 กิโลกรัมกับปุ๋ยร็อคฟอสเฟส 50 กรัม ให้สูงประมาณ 2 ใน 3 ของหลุม
- ยกถุงกล้าต้นกล้วยน้ำหว้าวางในหลุมโดยระดับของดินในถุงสูงกว่าระดับดินปากหลุมเล็กน้อย
- ใช้มีดที่คมกรีดถุงจากก้นถุงขึ้นมาถึงปากหลุมทั้ง 2 ด้าน (ซ้ายและขวา) ดึงถุงพลาสติกออกโดยระวังอย่าให้ดินแตก
- กลบดินที่เหลือลงในหลุม กดดินบริเวณโคนต้นให้แน่น คลุมดินบริเวณโคนต้นด้วยฟางข้าว หรือหญ้าแห้ง
- รดน้ำให้ชุ่ม

การใส่ปุ๋ย
ใช้ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 หรือ 13-13-21 อัตราการใส่ปุ๋ย 1 กิโลกรัม ต้น/ปี แบ่งใส่ 4 ครั้ง ๆ ละ 250 กรัม คือ
1 ใส่ปุ๋ยหลังปลูก 1 สัปดาห์ โดยใช้สูตร 15-15-15
2 ใส่ปุ๋ยหลังจากครั้งที่ 1 ประมาณ 3 เดือน โดยใช้สูตร 15-15-15
3 ใส่ปุ๋ยหลังจากครั้งที่ 2 ประมาณ 3 เดือน โดยใช้สูตร 15-15-15
4 ใส่ปุ๋ยหลังจากครั้งที่ 3 ประมาณ 3 เดือน โดยใช้สูตร 13-13-21

การตัดแต่งหน่อกล้วยน้ำหว้า
หลัง จากปลูกประมาณ 3-4 เดือน จะมีหน่อขึ้นมารอบ ๆ โคน ตัดไปเรื่อยจนกว่าจะเริ่มออกปลี หรือหลังปลูกแล้วประมาณ 7-8 เดือน ควรมีการไว้หน่อทดแทน 1-2 หน่อ โดยหน่อที่ 1 และที่ 2 ควรมีอายุห่างกัน 4 เดือน เพื่อให้ผลกล้วยมีความอุดมสมบูรณ์ โดยเลือกหน่อที่อยู่ตรงกันข้าม

การขยายพันธุ์กล้วยน้ำหว้า
ขยายพันธุ์โดยแยกหน่อ, ขยายพันธุ์ด้วยเหง้า, เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

0 ความคิดเห็น

Leave a Reply

สนับสนุนโดย ทำสวน และลิงค์เพื่อนบ้านที่สนับสนุนโดย จัดสวน